Rökt Prsut skivad ca.150g

Rökt Prsut skivad ca.150g

54,00 kr

förpackning

Jfr-pris 360kr/kg, ca. 150g/pack.

Säljs skivad

Föregående år i siffror

0 t
bearbetning av rått kött per år
+ 0 %
broderat kött
0 t
bearbetat grillat kött