Köpvillkor

Gällande köpvillkor

Dessa Allmänna kundvillkor gäller mellan konsumenten (”Du”) och Västchark i Malmö AB (”Butik”) vid försäljning av produkter genom Butikens e-handelsbutik (”Nätbutiken”). Genom att kryssa i avsedd ruta i Nätbutiken godkänner Du innehållet i dessa villkor samt intygar riktigheten i de uppgifter som lämnas.

För att handla i Nätbutiken måste Du vara myndig och ha rätt att ingå avtal.

Västchark i Malmö AB (”Västchark”) tillhandahåller tjänster till Butiken för hantering av Nätbutiken.

Du kan handla i Nätbutiken på följande sätt:

  • Som gästkund – Du anger dina uppgifter men behöver inte skapa ett konto eller logga in på sidan.

2.1 Orderbekräftelse

När Butiken har mottagit Din order skickas en orderbekräftelse per e-post till Dig.

2.2 Ändring och avbokning av order

För Dig som handlar som gästkund finns kontaktuppgifter i Nätbutiken och på orderbekräftelsen till vilka Du kan vända Dig till för avbokning av order. Avbokning kan ske framtill den stopptid som anges i orderbekräftelsen. Ändring och tillägg till order är inte möjligt för gästkund.

3.1 Produktinformation

Viss produktinformation kring enskild vara presenteras i Nätbutiken i anslutning till köpet av varan. För fullständig produktinformation samt tillverkningsdag och/eller bäst före-datum hänvisas till varans förpackning.

3.2 Ersättningsvara

De varor som finns exponerade i Nätbutiken vid beställningstillfället lagerhålls. Lagersaldot kan ändras från beställningstillfället till dess att ordern plockas. Om en beställd vara inte finns i lager när ordern plockas kommer, i den mån det är möjligt, en lämplig ersättningsvara istället plockas. Om du inte accepterar att ersättningsvara plockas måste Du ange detta vid beställningstillfället för varje produkt. Om du inte accepterar ersättningsvara kommer Du att krediteras motsvarande varans värde. Detta gäller i huvudsak de produkter som inte producerats av Västchark.

I Nätbutiken kan det finnas särskilda regler kring ersättningsvaror.

3.3 Stora beställningar

Om Du gör en större beställning av en eller flera varor rekommenderas Du att först ta kontakt med oss för att säkerställa att varan/-orna kan levereras i önskad kvantitet. Kontaktuppgifter hittar Du i Nätbutiken.

3.4 Minimi gräns för att lägga en beställning

Västchark har lagt in en minimigräns för att man skall kunna handla via Nätbutiken denna är 350SEK.

Priset för de varor som beställts är det pris som gäller på dagen för Din order eller då Du senast ändrat Din order, med reservation för eventuella tryckfel eller andra felaktigheter i Nätbutikens erbjudande. Alla priser anges inklusive moms. Eventuell pant läggs till på priset när varan betalas.

4.1 Varor med viktpris

För varor som säljs styckvis eller i lösvikt, där priset baseras på dess vikt (”viktvara”), anges viktvarans pris per viktenhet. Exakt pris fastställs när ordern har plockats och viktvaran vägts, varvid priset korrigeras utifrån den faktiska vikten.

Du betalar alltid för varans faktiska vikt och ambitionen är att plocka en mängd som motsvarar ordern. För att ta höjd för eventuell prisjustering orsakad av skillnaden mellan beräknad vikt och plockad vikt, har vi gjort följande:

Ni som kund kommer alltid att få varor som motsvarar det ni beställt och de totalbelopp som ni betalat för (med reservation för viktminskning). Om ni som kund köper mer än en vara så kan det förekomma att vi plockar samtliga varor och sedan justerar så att det totala beloppet överensstämmer med vad ni har betalt. Det vill säga, det kan innebära att ni får (procentuellt) mer av en vara och mindre av någon annan vara men att totalbeloppet i slutändan stämmer.

4.2 Kassar

Butiken kan ta betalt för de kassar som maten packas i. Priset per kasse anges i sådant fall på Nätbutiken. Antalet kassar fastställs när ordern plockats och Du betalar således för de antal kassar som krävs för att plocka ordern. För att ta höjd för kostnaden för de kassar som kan komma att behövas kommer vi att justera detta med genom att packa mindre av någon produkt ur varukorgens sammanlagda värde.

4.3 Pris för upphämtning och hemleverans

Pris för upphämtning och hemleveranser anges i Nätbutiken.

Betalning kan göras med kort. Minsta betal- och orderbelopp är en (350) krona.

5.1 Kortbetalning

Betalning med kort kan göras genom något av de korttyper som anges i Nätbutiken. Det går endast att betala med betalkort utfärdade inom EU. Dessa kortbetalningar hanteras av Klarna.

Vid betalning med kort reserveras orderbeloppet i samband med att ordern läggs. Själva kortdebiteringen sker efter att din order är plockad. Du är skyldig att säkerställa att det finns pengar på det kort som Du har valt att betala med vid tillfället för reservering och betalning. Kan angivet kort inte debiteras på leveransdagen har Butiken rätt att makulera ordern eller kräva betalning i efterhand.

Vid avbokning av Din order släpps det reserverade beloppet. Det kan i vissa fall dröja upp till 7 bankdagar innan beloppet är tillgängligt på Ditt konto.

5.2 Fakturabetalning

Betalning mot faktura är inte möjlig.

Butiken kan erbjuda leverans genom upphämtning i Butik (Scheelegatan 25, 21228 Malmö). De leveransmöjligheter och villkor som gäller anges i Nätbutiken.

Dina varor anses levererade då Du, eller behörig person som Du har angivit i ordern, tagit emot varorna eller hämtat dem i Butik.

För att säkerställa att Dina varor hämtas eller tas emot av Dig eller annan behörig person har butikspersonalen rätt att begära uppvisande av legitimation och/eller orderbekräftelse. Butikspersonalen har rätt att neka utlämning av varorna om sådan handling inte kan uppvisas. Om annan person tar emot Dina varor behöver denne visa både sin egen och Din identifikation. Efter önskemål och godkännande av Dig kan varor i vissa fall komma att lämnas ut.

6.1 Upphämtning i butik

Vid upphämtning i Butik ska detta ske inom det leveransintervall som Du har valt. Detaljerad information om upphämtningsplats anges i Nätbutiken.

6.3 Ej mottagen eller uthämtad vara

Om upphämtning eller mottagande av varor inte kan ske inom valt tidsintervall är Du skyldig att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken eller på orderbekräftelsen.

Om Du inte kan hämta Dina varor inom valt tidsintervall har Butiken rätt att debitera hela orderns värde. Butiken kan efter överenskommelse förvara ej uthämtade varor under en skälig tid, i mån av utrymme och varornas hållbarhet. Butiken har rätt att debitera Dig för eventuella extrakostnader detta innebär till en summa av maximalt 500 kr, t ex tillkommande transportkostnader eller behov av varuutbyte.

Butiken har då har rätt att debitera hela orderns värde.

Om det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) är fel på en vara så har Du rätt att reklamera den på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes. Sällanköpsvaror med synlig skada behöver även styrkas med foto.

Om en vara är felaktig kommer Du att krediteras motsvarande varans värde alternativt få felet avhjälpt eller få varan omlevererad om det inte innebär en oskälig kostnad för Butiken.

Vid betalning med kort kommer kreditering vid fel på någon vara att ske till samma kort som uppgavs vid order.
Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken och på orderbekräftelsen.

7.2 Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har du rätt att ångra Ditt köp inom 14 dagar från leverans av varan (”Ångerfristen”). Sådan ångerrätt gäller dock inte för exempelvis livsmedel, tidningar eller tidskrifter.

Du som vill utöva Din ångerrätt ska skicka ett klart och tydligt meddelande om Ditt beslut om att ångra Ditt köp. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken och på orderbekräftelsen. Ange ditt namn, adress och annan relevant information, t ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du önskar kan Du använda den ångerblankett som Konsumentverket tagit fram. För att Du ska hinna utöva Din ångerrätt i tid räcker det med att Du sänder Ditt meddelande innan Ångerfristen gått ut.

7.3 Verkan av utövad ångerrätt

Vid utövande av ångerrätt ska Du på egen bekostnad returnera varan utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då Du meddelat om beslut att utöva ångerrätten.


Vid utövande av ångerrätt betalar Butiken tillbaka värdet av varor som omfattas av ångerrätten inklusive leveranskostnader eller proportionerlig andel därav. Butiken förbehåller sig rätten att göra värdeminskningsavdrag i det fall Du har använt varan och detta har påverkat varans art, egenskap och funktion. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från och med den dag då Butiken tagit emot returnerade varor.

Butiken kommer vid återbetalning att använda samma kontokort som har använts vid betalning, utan kostnad för Dig.

Både Västchark och Butiken behandlar Dina personuppgifter i samband med köpet. Läs mer om behandlingen av Dina personuppgifter på www.Västchark.se/dataskydd. Västchark behandlar inte dina kortuppgifter utan allt sker via Klarna. Beroende på val av betalning kan även Klarna komma att behandla Dina personuppgifter enligt sina villkor.

Västcharks kundtjänst når du på telefon 040-21 11 40, e-post vastchark@gmail.com eller postadress Scheelegatan 25, 212 28 Malmö. Adress, telefonnummer och e-post till Butiken finner Du i Nätbutiken.

9.2 Oförutsedda händelser

Vid försenad eller utebliven leverans, som inte beror på Dig, kan Butiken enligt Konsumentköplagen (SFS 1990:932) under vissa omständigheter befrias från att fullgöra leveransen.

9.3 Tvist

Om Du och Butiken inte kommer överens kan Du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Butiken medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.

Senast uppdaterade den 18 november 2020