Kvalité och Miljö

Sigill logo
livsmedelsverket-logotyp
HACCP-Certification-Logo

Att erbjuda råvaror av hög kvalitet är grundstenen i vår verksamhet. Genom noggranna kontroller, tydlig märkning och en säker produktion med certifierade anläggning och leverantörer arbetar vi ständigt för att säkerställa vår höga kvalité.

Västchark erhåller ett internationellt certifikat utfärdat från svenska livsmedelsverket och har även denna som tillsynsorganisation. Det internationella certifikaten möjliggör att företaget kan sälja sina varor i hela EU. Förutom detta erhåller företaget även Svenska IP Sigill för tillverkning och hantering av säkra livsmedel.

För att säkerställa kvalitén på våra produkter samarbetat vi med Synlab som provtar och analyser våra livsmedelsprover.