Ventricina salami skivad ca200g

Ventricina salami skivad ca200g

BLACK friday special price

50,00 kr

förpackning

Jfr-pris 250kr/kg, ca. 200g, produkten säljs skivad

Föregående år i siffror

0 t
bearbetning av rått kött per år
+ 0 %
broderat kött
0 t
bearbetat grillat kött