Färska Broskben ca 1000g

Färska Broskben ca 1000g

50,00 kr

kg

Jfr-pris 50kr/kg
ca. 1000g

Föregående år i siffror

0 t
bearbetning av rått kött per år
+ 0 %
broderat kött
0 t
bearbetat grillat kött