Blandfärs ca. 1000g 50/50

Blandfärs ca. 1000g 50/50

90,00 kr

kg

Jfr-pris 90kr/kg
ca. 1000g

Föregående år i siffror

0 t
bearbetning av rått kött per år
+ 0 %
broderat kött
0 t
bearbetat grillat kött